Archiwum kategorii: Thomson Reuters

Dodawanie czasopisma do listy filadelfijskiej Thomson Reuters

Proces selekcji czasopism w serwisie firmy Thomson Reuters (dokument PDF)

Dokument zawiera m.in.:

  • Proces oceny
  • Wymagane standardy czasopisma
  • Profil tematyczny
  • Wskaźniki cytowań

POBIERZ CZYTAJ

Źródło: Thomson Reuters

Jak przygotować czasopismo do ewaluacji i indeksacji w Web of Science (prezentacja w formacie PDF)

Marcin Kapczyński
Thomson Reuters Scientific

Prezentacja obejmuje m.in.:

  • Kryteria selekcji
  • Proces zgłaszania i ewaluacji czasopism
  • Wskaźniki bibliometryczne

POBIERZ CZYTAJ

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Czasopisma w bazie Web of Science – kryteria wyboru i zastosowanie wskaźników bibliometrycznych (prezentacja w formacie PowerPoint)

Marcin Kapczyński
Thomson Reuters Scientific

Prezentacja obejmuje m.in.:

  • Indeksy cytowań
  • Wskaźnik Impact Factor
  • Kryteria indeksowania Thomson Reuters
  • Proces dodawania nowych czasopism

POBIERZ CZYTAJ

Źródło: Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera