Archiwum kategorii: Web of Science

Dodawanie czasopisma do listy filadelfijskiej Web of Science

Poniżej podane są oficjalne informacje dotyczące przyjmowania i oceniania czasopism w Web of Science (tzw. lista filadelfijska). Dla tych czasopism liczony jest Impact Factor, indeksuje je Lista A (Wykaz czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Informacje te pochodzą z różnych lat ale co do ogólnych zasad pozostają aktualne. Wszystkie materiały są w języku polskim i posiadają kopie archiwalne (gdyby oryginalny link przestał działać). Niektóre prezentacje różnią się treścią tylko nieznacznie.

Proces selekcji czasopism w języku polskim (dokument PDF)

Dokument zawiera m.in.:

 • Proces oceny
 • Wymagane standardy czasopisma
 • Profil tematyczny
 • Wskaźniki cytowań

POBIERZ CZYTAJ Kopia

Źródło: Thomson Reuters

Kryteria wyboru i proces oceny czasopism do indeksacji na Web of Science (prezentacja PDF)

Marcin Kapczyński
Clarivate Analytics

Prezentacja zawiera m.in.:

 • Znaczenie analizy bibliometrycznej dla zgłaszanych czasopism
 • Selekcja czasopism – kryteria
 • Omówienie procesu zgłaszania
 • Ewaluację czasopisma w Clarivate Analytics

POBIERZ CZYTAJ Kopia

Źródło: EduFakty

Jak przygotować czasopismo do ewaluacji i indeksacji w Web of Science (prezentacja w formacie PDF)

Marcin Kapczyński
Thomson Reuters Scientific

Prezentacja obejmuje m.in.:

 • Kryteria selekcji
 • Proces zgłaszania i ewaluacji czasopism
 • Wskaźniki bibliometryczne

POBIERZ CZYTAJ

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Jak przygotować czasopismo do ewaluacji i indeksacji w Web of Science (prezentacja w formacie PDF) – wersja #2

Marcin Kapczyński
Thomson Reuters Scientific

Prezentacja obejmuje m.in.:

 • Warunki przyjęcia czasopisma
 • Procedurę zgłaszania czasopisma
 • Zasady ogólne

POBIERZ CZYTAJ Kopia

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Czasopisma w bazie Web of Science – kryteria wyboru i zastosowanie wskaźników bibliometrycznych (prezentacja w formacie PowerPoint)

Marcin Kapczyński
Thomson Reuters Scientific

Prezentacja obejmuje m.in.:

 • Indeksy cytowań
 • Wskaźnik Impact Factor
 • Kryteria indeksowania Thomson Reuters
 • Proces dodawania nowych czasopism

POBIERZ CZYTAJ Kopia

Źródło: Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera